Suomen parasta teknistä isännöintiä – tyytyväisimmät asiakkaat.

Uudenmaan Tekninen Isännöinti Oy tarjoaa
ulkoistettua teknistä isännöintiä Uudellamaalla.

Olemme itsenäinen ja riippumaton toimija.
Riippumattomuutemme avulla pystymme tarjoamaan samanaikaisesti
useille isännöintitoimistoille teknistä isännöintiä tasa-arvoisesti.

 

PALVELUMME

Muutostyöt

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaiden tekemiä muutostöitä. Muutostöiden valvonnalla varmistetaan muutostöiden rakennustekninen ja laillinen oikeellisuus. Muutostyöllä ei saa aiheuttaa haittaa tai riskiä taloyhtiön vastuulla oleville rakenteille tai naapurien asumiselle. Muutostyöilmoitusvelvollisuudella pyritään ennalta ehkäisemään ongelmien muodostuminen.

Muutostöiden hallintaan liittyy muun muassa muutostyöilmoituksen hallinta, muutostyön tekijän ohjeistaminen, muutostyön vaatima valvonta, sekä loppuraportin teko.

Tarjoamme muutostöihin liittyvän hallinnan sekä valvonnan asiakkaan haluamassa laajuudessa.

Kerromme mielellämme lisää loistavaksi kehitetystä muutostyön hallinnasta!

 

Haitta-ainekartoitukset

Vuonna 2016 voimaan tullut uudistunut asbestilainsäädäntö määrää kartoittamaan aina purettavien materiaalien asbestipitoisuuden, mikäli rakennus tai rakenne on tehty ennen vuotta 1994. Tarjoamme muutostöihin liittyvät asbestikartoitukset kilpailukykyiseen hintaan. Muutostyön tekijällä on aina täysi oikeus ja vapaus valita haitta-ainekartoittaja.

Lisäksi rakennusmateriaaleissa käytettyjä haitta-aineita ovat muun muassa PAH-yhdisteet, lyijy ja muut raskasmetallit sekä PCB-yhdisteet. Kartoitamme tarvittaessa myös näiden haitta-aineiden pitoisuuden tilanteissa, joissa on perusteltu syy epäillä em. haitta-aineiden olemassaoloa.

Tekninen isännöinti

Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen hallinta voidaan jaksaa hallinnolliseen ja tekniseen hallintaan. Usein isännöitsijät ovat talousalan ja hallinnollisen isännöinnin ammattilaisia. Tekninen asiantuntemus on usein keskittynyt insinööritoimistoille ja teknisille isännöitsijöille.

Keskittymällä vain tekniseen isännöintiin pystymme tarjoamaan tavanomaista parempaa, joustavampaa ja kustannustehokkaampaa teknistä isännöintiä. Meillä on käytössänne koko ammattitaitoinen henkilökuntamme.

MISSIOMME

 

Tavoitteenamme on tarjota Suomen parasta teknistä isännöintiä taloyhtiöille.
Tavoitteenamme on tyytyväisimmät asiakkaat sekä markkinoiden nopein
reagointi osakasmuutostöihin niin käsittelyn, neuvonnan kuin valvonnankin osalta.

Keräämme asiakkailtamme aktiivisesti asiakaspalautetta ja arviointia,
jonka avulla kehitämme entisestäänkin toimivaa palvelua.

YHTEYSTIEDOT

Uudenmaan Tekninen Isännöinti Oy
Näyttelijäntie 14 bA
00400 Helsinki

Jonas Dahlström
Ins. (AMK) – LVI-tekniikka

Mikko Leppänen
Tekninen isännöitsijä *
Rakennusalan perustutkinto

* Koulutus kesken